1
2 3 4 5 6 7


Het programma Focus op Project Management

In dit programma worden de basisprincipes van het project management behandeld en wordt tevens aandacht besteed aan de verschillende rollen binnen een projectteam.

Het programma is opgebouwd rond twee hoofdonderdelen:

A.Theorie en conceptualisering van projectaspecten  en projectfasen:
projectdefinitie, projectfasen, projectmandaat, projectplanontwikkeling, scopebepaling, taken en bevoegdheden van de projectmanager, risicobepaling en -analyse en de methoden en technieken die de projectmanager in al deze facetten tot zijn beschikking heeft.

B. Ervaren  van de projectdynamiek in het programma zelf:
de deelnemers voeren tijdens het programma een project uit waarbij zij meteen in praktijk kunnen brengen wat in de theorieblokken is geleerd. Zodoende ontstaat een dynamische interactie tussen alle deelnemers waarbij veel aandacht is voor hoe elke deelnemer zijn rol uitoefent en hoe hij zich in de interactie manifesteert. Ook  met betrekking tot het functioneren van de individuele teamleden en de samenwerking in de groep worden theoretische inzichten naar voren gebracht die ter plekke aan de praktijk kunnen worden getoetst. Deze theorie heeft dan met name betrekking op onderwerpen als teamontwikkeling, conflicthantering, stijlen van leiderschap, gesprekstechnieken, gevraagd en ongevraagd adviseren en omgaan met weerstand.

De projectopdracht die binnen de training wordt uitgevoerd, is zeer creatief en vraagt om inventiviteit en samenwerking en is ook uitermate geschikt als teambuildingactiviteit. Het programma kan op verzoek in-company gegeven worden en volledig worden aangepast aan de wensen van de klant, ook wat betreft het aantal dagdelen. Standaard is 5 dagdelen met een terugkomdag na circa een maand. Het programma kan zowel in het Nederlands als  in het Engels worden gegeven.
Het programma wordt uitgevoerd door twee trainers.
Groepsgrootte: max. 12 deelnemers


Kick Sprangers - Coach Trainer - Leidsevaart 594 - 2014 HT Haarlem - The Netherlands
tel. +31 (0) 23 521 96 48 - mob. +31 (0) 654798185 - kick_sprangers@quicknet.nl