1
2 3 4 5 6 7


Coaching

Als u en uw medewerkers een training hebben gevolgd, is de volgende vraag vaak: hoe zorgen we dat het geleerde beklijft en dat we het in de dagelijkse praktijk in daden omzetten.

Weten wat er van u verwacht wordt en weten wat u moet doen om daar uitvoering aan te geven, is vaak niet voldoende voor een optimaal functioneren. Daar komt meer bij kijken. Daar komen behalve kennis en vaardigheden ook inspiratie, gedrevenheid en een gevoel van eigen kracht bij kijken.

En dat is nou wat coaching voor u kan doen: u helpen te gaan doen wat u vindt dat u moet doen of wat u weet dat u moet doen.

Een coach kan ook een aanjager zijn voor een team dat moeizaam beslissingen neemt of dat moeite heeft met het definiëren van de missie en de daaraan verbonden doelstellingen. Een coach kan individuen en organisaties helpen nieuwe wegen te vinden als meer van hetzelfde niet helpt.

Elk coachingstraject is nieuw. U, als klant, brengt uw persoonlijkheid, achtergronden, omstandigheden en uw doelstellingen mee en ik, als coach ga daarover met u in gesprek. Deze interactie resulteert in inzicht in het eigen functioneren en biedt mogelijkheden om nieuwe vaardigheden en perspectieven te ontdekken en vastgeroeste patronen te laten varen.

Ik, als coach, pas mij dynamisch aan aan wat u, als klant, naar voren brengt en gezamenlijk gaan wij op pad om uw doelstellingen te verwezenlijken.

Ik fungeer daarbij als ondersteuner, als spiegel, als degene die u voortdurend focust op wat u zegt, hoe u het zegt en wat u doet. Het is uw ontdekkingstocht, ik stel mijn kennis, vaardigheden, persoonlijkheid, achtergronden en omstandigheden in dienst van uw leerproces.

 


Kick Sprangers - Coach Trainer - Leidsevaart 594 - 2014 HT Haarlem - The Netherlands
tel. +31 (0) 23 521 96 48 - mob. +31 (0) 654798185 - kick_sprangers@quicknet.nl